Урбан Инвест вработува ракувач со кран

rakuvac-na-kran

УРБАН ИНВЕСТ ДООс. Возарци, Кавадарци, има потреба од: 

РАКУВАЧ СО КРАН 

Потребни квалификации: 

– завршено средно образование,

(предност имаат кандидати со уверение или сертификат за ракувач со кран),

– работно искуство од најмалку 2 години како ракувач со кран.

Кандидатите кон пријавата треба да приложат:

-Доказ за завршено образование;

-Кратка биографија.

Пријавите да се доставуваат на адреса:

Урбан Инвест ДОО, с.Возарци, Кавадарци

или на e-mail:

bgjorgjieva@urbaninvest.com.mk

или

info@urbaninvest.com.mk

Огласот трае заклучно со 15.07.2015 година.