Стамбена изградба

Станбена Зграда

Истражуваме постојано

Опис на проектот

 • Локација:

    

 • Градежна површина:

    

 • Почеток на градба:

    

 • Крај на градба:

    

 • Архитект:

    

 • Категорија:

    

 • Статус на изградба:

    

Детали за Објектот

Детали за Објектот

Други Проекти