Резултати од Меѓународниот натпревар Никола Грдановски – Нике

На 14.10.2017 година во Спортската сала Автокоманда во Скопје, се одржа Меѓународниот натпревар Никола Грдановски – Нике. 

На натпреварот учество земаа  натпреварувачи од 33 клубови од Македонија, Србија и Црна Гора.

КК Урбан Инвест – Кавадарци доби пехар за најуспешен клуб со освоени 19 златни, 6 сребрени и 9 бронзени медали, Владанка Аврамова беше прогласена за најуспешна натпреварувачка кај кадетите и јуниорите а Данка Стојкова за најуспешен натпреварувач кај пионери и помлади кадети.

  
Златни медали:

 1. Владанка Аврамова – кати поединечно кадетки.
 2. Петар Аврамов – кати поединечно 2004 година.
 3. Владанка Аврамова – кати поединечно јуниорки.
 4. Петар Аврамов – кати поединечно 2004 година апсолутно ниво.
 5. Данка Стојкова – кати поединечно 2006 година.
 6. Данка Стојкова – кати поединечно 2006 апсолутно ниво.
 7. Ристов Анастазија – кати поединечно 2004 година.
 8. Стефанија Грозданова – кати поединечно 2004 година.
 9. Мери Манчева – кати поединечно 2005 година.
 10. Надица Цветковска – кати поединечно 2007 година.
 11. Тодор Габев – кати поединечно 2004 година.
 12. Александар Стојков – кати поединечно 2006 година.
 13. Александар Стојков – кати поединечно 2006 апсолутно ниво.
 14. Мартин Костов – кати поединечно 2007 година.
 15. Мартин Прстенков – кати поединечно 2007 година.
 16. Ката тим кадетки/јуниорки во состав: Владанка Аврамова, Ивона Муфтарова и Миа Маневска.
 17. Ката тим 2006/2007 година: Данка Стојкова, Александар Стојков и Надица Цветковска.
 18. Ката тим 2006/2007 година: Александар Стојков, Мартин Прстенков и Мартин Костов.
 19. Ката тим 2004/2005 година: Стефанија Грозданова, Анастазија Ристов и Снежана Габева.

 

Сребрени медали:

 1. Ивона Муфтарова – кати поединечно кадетки.
 2. Мелани Богева – кати поединечно 2004 година.
 3. Марија Филипова – кати поединечно 2009 година.
 4. Александар Кичев – кати поединечно 2010 година.
 5. Ката тим 2010: Сара Аврамова, Сузана Гурева и Александар Кичев.
 6. Ката тим 2008/2009: Марија Филипова, Кристина Цветкова и Сара Аврамова.

 

Бронзени медали:

 1. Миа Маневска – кати поединечно кадетки.
 2. Надица Цветковска – кати поединечно 2007 година.
 3. Стефанија Грозданова – кати поединечно 2004 година.
 4. Мартин Прстенков – кати поединечно 2007 година.
 5. Сара Аврамова – кати поединечно 2010 година.
 6. Кристина Цветкова – кати поединечно 2009 година.
 7. Мартин Прстенков – кати поединечно 2007 година.
 8. Тодор Стојанов – кати поединечно 2008 година.
 9. Снежана Габева – кати поединечно 2004 година.