Стамбена изградба

Станбена Зграда

Опрема за асфалтирање Броја Производител Модел и сила Капацитет Година
Кипери 2 VOLVO – EU     КА-1181 АB
MAN – EU         VE-314-KJ
EM 12.6X4 RB 420.34 ( 309 KW )
TGM 18.240 4X2 BB ( 176 KW )
13200 kg / 10 m3
10650 kg / 7 m3
2002
2008
Приклучно возило – приколка за товарни возила 4 SCHMITZ -EU   КА-1182 АB
UTVA – exJU     VE-641-KR
KOEGEL -EU  VE-638-KR
ZDK 18 P
PPN33 A JUMBO
KM 130-3
13500 kg / 10 m3
25500 kg
11710 kg / 7,5 m3
2002
1995
1994
Комбинирани машини за ископ и утовар  Утоварни машини 6 ZETTELMEYER-EU
ZETTELMEYER -EU
ZETTELMEYER -EU
ZETTELMEYER -EU
ZETTELMEYER -EU
ZL 502 ( 35 KW )
ZL 502 ( 35 KW )
ZL LOADER 602 ( 41 KW )
ZL 502 ( 35 KW )
ZL 502 ( 35 KW )
0,8M3-(лопата)
0,8M3-(лопата)
1 M3-(лопата)
0,8M3-(лопата)
0,8M3-(лопата)
1995
1996
1995
1994
1993
Камиони за транспорт
на материјал
3 MAN – EU    VE-298-KB T. P02  (265 KW) 20.000 kg 1990
Грејдер 1 AVELING BARFORD – EU SUPER 400 -TIP ME 5  (180 KW) 200 m3/h 1979
Багер 1 VOLVO – EU
FIAT-HITACHI  EU
AKERMAN X 12  (126 KW)
FH 150W.3  (113 KW)
1 M3
0,8 M3
1978
1998
Вибро ваљак 5 VIBROMAX-EU
HAMM-EU
ABG – EU
W72 ( 6.5 KW)
HD  (25 KW )
ABG 169 AV (51 KW)
1 t
3 t
8.5 t
1994
1996
1990
Вибро плоча 4 WEBER-EU
WEBER-EU
WEBER-EU
MASALTA -EU
TC50 ( 4.4KW ) HATZ DIZEL
CR 3/60 ( 3 KW )
TC50 ( 4.4KW ) KOMPAKTOR DIZEL
MCX 160/1 ( 3 KW )
209 kg
187 kg
200 kg
168 kg
2006
2003
2006
2010
Вибро жаба 1 MASALTA – EU MCX 6.0 KOMPAKTOR DIZ. (1 KW) 103 kg 2007
Машина за сечење
на асфалт и бетон
1 STIHL -EU TS 800 (4,5 KW) 1,2 m/min 2011
Компресор 1 MANNESMANN-EU T SL 30 DS 2   (22 KW) 3 m3/h 1999
Електрична дупчалка-Хилт (комплет) 1 SDS-EU DX45MP; SDS 400mm; 25*400; 16*340 1,3 м3/h 2009
Цистерна за вода 1 DEUTZ  – EU T10-110  ( 82 KW) 10.000 L 1998
Потопна пумпа 1 KMBS – EU Y/7  ( 1.5 KW) Q = 10-105 l/min H= 91.5 – 28 m 2007
Финишер за вградување на асфалт 1 BITELLI – EU BB 651 C  (68 KW) 100 t/h 1995
Бетоњера 1 SCHOBER SYSTECH – EU TM 800  (76 KW) 50 m3/h 1998
Асфалтна база 1 WIBAU WS 80  (13 MW) 120 t/h 1998

Опис на проектот

 • Локација:

    

 • Градежна површина:

    

 • Почеток на градба:

    

 • Крај на градба:

    

 • Архитект:

    

 • Категорија:

    

 • Статус на изградба:

    

Детали за Објектот

Детали за Објектот

Други Проекти