Мермер Сивец

Мермер Сивец

Димензии

20×20 cm
20×40 cm
40×40 cm
40×60 cm
60×60 cm
60×120 cm
100×100 cm

Димензиите ги прилагодуваме кон барањата на купувачите.

Класи

Класа Extra – Чисто бела боја

Класа Сивец A  – Бела боја со многу малку сиви дамки

Класа Сивец PA  – Бела  боја со неколку сиви дамки и малку сиви вени

Класа Сивец PB  – Бела боја со повеќе сиви дамки и неколку сиви вени

Класа Сивец CD  – Бела боја со многу сиви дамки и повеќе сиви вени

Прашај за производот

Contourbreton NC260 K15

 • Work table 3515x1450 mm.
 • 3 interploated axes.
 • Spindle 9,2 Kw - 2900rpm.

Contourfive NC700

 • Work table 960x3.2000 mm.
 • 5 interploated axes.
 • Spindle 16 Kw - 2900rpm.

Easycut Fe600

 • Equipped with 625mm circular blade any position from 00 to 900.
 • Work bench provided with manual rotation (0,450, 900) mechanical locking in any position from 00 to 3600.
 • Laser unit with continuous beam to drive the cut.

SJ2000A numerical control

 • Diametar of diamond wire: 8.6-10.8mm.
 • Wire length: 14800.
 • Table dimensions (L x W): 2000/1300mm.
 • Max. cutting size (L x W x H): 2500/2000/1500 mm.
 • Main motor power: 7.5 KW.
 • Water consumption: 6 m3/h.

Хемиски карактеристики

ХЕМИСКИ СОСТАВ ПРОЦЕНТИ
CaO % 31.71
MgO % 19.82
SIO2 % 0.03
TIO2 % 0.02
Al2O2 % 0.03
FeO % 0.01
MnO % 0.01
LOI % 48.02

Физички карактеристики

Max./Min. ВРЕДНОСТИ

ПРОСЕЧНИ ВРЕДНОСТИ

Отпорност на прекршување во сува состојба (N/mm2)

191.5/143.7

167.6

Отпорност на прекршување во водна состојба (N/mm2)

182.3/133.1

157.7

Отпорност на одмрзнување (N/mm2)

174.0/129.0

151.5

Отпорност на совиткување (N/mm2)

9.33/8.14

8.74

Отпорност на судар

8/10

9

Абразивност (cm2/50cm)

40/15

27.5

Апсорпција на вода (%)

0.14/0.12

0.13

Тежина (g/cm2)

2.79/2.88

2.84

Густина (g/cm2)

2.88/2.82

2.85

Еластичност (Mpa)

84.5/79.1

81.8

Порозност (%)

0.50

Наши најдобри дела

Мермер - Галерија

Индивидуални објекти

Јавни објекти