Мермер

Мермер

Димензии

20×20 cm
20×40 cm
40×40 cm
40×60 cm
60×60 cm
60×120 cm
100×100 cm

Димензиите ги прилагодуваме кон барањата на купувачите.

Класи

– Akdag Beige
– Akdag Cremasa
– Ceklicer Crema Malleo
– Ceklicer Golden Spider
– Ceklicer Hammer Beige
– Ceklicer Onix Fantastico (CC)
– Ceklicer Onyx Nuvola

Прашај за производот

Contourbreton NC260 K15

Технички карактеристики
 • Димензии на работната маса мм 3.515 х 1.450
 • Оска Х димензии мм 3.500
 • Оска Y димензии мм 1.500
 • Оска Z димензии мм 260

Contourfive NC700

Технички карактеристики
 • Димензии на работната маса мм 3.515 х 1.450
 • Оска Х димензии мм 3.500
 • Оска Y димензии мм 1.500
 • Оска Z димензии мм 260

Easycut Fe600

Технички карактеристики
 • Димензии на работната маса мм 3.515 х 1.450
 • Оска Х димензии мм 3.500
 • Оска Y димензии мм 1.500
 • Оска Z димензии мм 260

SJ2000A numerical control

Технички карактеристики
 • Димензии на работната маса мм 3.515 х 1.450
 • Оска Х димензии мм 3.500
 • Оска Y димензии мм 1.500
 • Оска Z димензии мм 260
ХЕМИСКИ СОСТАВ ПРОЦЕНТИ
CaO % 31.71
MgO % 19.82
SIO2 % 0.03
TIO2 % 0.02
Al2O2 % 0.03
FeO % 0.01
MnO % 0.01
LOI % 48.02

Max./Min. ВРЕДНОСТИ

ПРОСЕЧНИ ВРЕДНОСТИ

Отпорност на прекршување во сува состојба (N/mm2)

191.5/143.7

167.6

Отпорност на прекршување во водна состојба (N/mm2)

182.3/133.1

157.7

Отпорност на одмрзнување (N/mm2)

174.0/129.0

151.5

Отпорност на совиткување (N/mm2)

9.33/8.14

8.74

Отпорност на судар

8/10

9

Абразивност (cm2/50cm)

40/15

27.5

Апсорпција на вода (%)

0.14/0.12

0.13

Тежина (g/cm2)

2.79/2.88

2.84

Густина (g/cm2)

2.88/2.82

2.85

Еластичност (Mpa)

84.5/79.1

81.8

Порозност (%)

0.50

Наши најдобри дела

Мермер - Галерија

Индивидуални објекти

Јавни објекти