Општествена Одговорност

Општествена Одговорност

Активностите на Урбан Инвест од општествено одговорен карактер се вграден, само-регулирачки механизам со кој активно ја следиме усогласеноста со духот на законот, етичките стандарди и меѓународните норми. Целта на нашата корпоративно општествена одговорност е да ја прифати одговорноста за акциите на компанијата и да ги поттикне на позитивно влијание преку активности во животната средина, со потрошувачите, вработените и заедниците.

Еден од главните приоритети на Урбан Инвест како компанија е да се почитуваат правилата за етичко, морално, чесно, фер, здраво и респектабилно однесување со еднакви можности за сите, преку грижа за другите членови на заедницата, на кои тоа им е најпотребно. Поради тоа преку општествено корпоративната платформа, Урбан Инвест постојано се труди во рамките на можностите да пружи помош и да придонесе за подобро општество и околина за живеење од секој вработен, до менаџментот, целта е да се изгради етичка деловна култура и да ја применува во сите сегменти на делувањето.

 

Донации и спонзорства

 

dsc_3061
img_9668
img_9669
img_9671
img_9672
img_9673
img_9674
img_9675
o-u-koco-racin
o-u-pestaloci
orce-nikolov-1_9680
orce-nikolov-2_9679
orce-nikolov_9690
park-na-teodosij-gologanov-1
park-na-teodosij-gologanov-2
park-na-teodosij-gologanov-3
park-na-teodosij-gologanov-4
park-na-teodosij-gologanov-5
rampa-1
rampa-2
rampa-4
rosica-_9532
rosica-1mg_9531
tri-krushi-0
tri-krushi-01
tri-krushi-1
tri-krushi-2
tri-krushi-3
tri-krushi-4
tri-krushi-5
tri-krushi-6
tri-krushi-7
tri-krushi-8
tri-krushi-9
ulica-mihail-cokov
urban-invest-d300-030
urban-park-6
zoloska-1
zooloska-2
zooloska-3

 

Во Урбан Инвест, веруваме дека носиме значаен дел од одговорноста за општествениот просперитет и прогрес.

Наша цел е да ја подобриме социјалнта димензија и околината во која што живееме. Како одговорен и активен учесник во општеството, се трудиме да ги вклучиме нашите вработени, купувачи, добавувачи и бизнис партнери во најразлични иницијативи и програми кои придонесуваат за развој на Македонското општество.

Веруваме дека делата говорат погласно од зборовите, а преку етиката и естетиката на нашето работење , настојуваме да ја оствариме позицијата на достоен член на нашата заедница.

 
ПАВЕР

 1. Градинка “13 Ноември-Буњаковец” – Донација: павер елементи-тротоар;
 2. Училиште “Кочо Рацин” – Донација: павер елементи;
 3.  Училиште “Песталоци” – Донација: павер елемнти;
 4. Зоолошка градина во Скопје – Донација: бетонски декоративен блок;
 5.  Општина Центар- Скопје ул.Михаил Цоков – Донација: павер елемнти;
 6. Општина Кисела Вода-Стара Рампа – Донација: павер елементи и бетонска галантерија;
 7. Општина Кисела Вода- “Три Круши” – Донација: павер елементи и бетонска галантерија;
 8. Фонтана пред општина Центар – Донација: павер елементи (буње);
 9. Парк на пензионерите- Пролече – Донација: бетонска галантерија: маси (шах) и клупи;
 10. Уставен Суд- плато – Донација: павер елементи (холанд);
 11. Училиште “Коле Неделкоски” – Донација: павер елементи- патека до споменикот, Галантерија: бетонска канта за отпадоци и бетонска клупа;
 12. Црква Свети Димитрија-Кавадарци – Донација: павер елементи;
 13. Општина Велес – Донација: павер елементи и бетонска галантерија;
 14. Општина Бутел – Донација: павер елементи;
 15. Град Скопје-Дом на градежници – Донација: павер елементи;
 16. Општина Гази Баба – Донација: фонтана и бетонска галантерија;
 17. Македонска Опера и Балет (МОБ) – Донација: павер елементи и бетонска галантерија.

 
TERASTONE

 1. Општина Карпош – Донација: Mozaik Stone плочки;
 2.  Општина Аеродром – Донација: Mozaik Stone плочки;
 3.  Општина Бутел – Донација: Mozaik Stone плочки;
 4.  Младински културен Центар – Донација: Mozaik Stone плочки;
 5.  Училиште “Ѓорче Петров”-Кавадарци – Донација: Mozaik Stone плочки.