Канафка

Производ Изглед Димензии кг/м2 Карактеристики за 1 палета Карактеристики за 1 камион-24 тони
м2/палета кг/палета Број на палети м2/ камион кг/камион
Канафка 500/350/110mm     40 12 960 22 264 21 120

Прашај за производот

Наши најдобри дела

Галерија