Плочки за надворешна употреба

G 0/70 SL

Производ Изглед Димензии кг/м2 Карактеристики за 1 палета Карактеристики за 1 камион-24 тони
м2/палета кг/палета Број на палети м2/ камион кг/камион
Холанд 103/103/55мм 122,2 8,4 1029 18 151,2 18 532

Прашај за производот

Наши најдобри дела

Галерија