Декоративен блок

Декоративен блок

Производ Изглед Димензии кг/м2 Карактеристики за 1 палета Карактеристики за 1 камион-24 тони
м2/палета кг/палета Број на палети м2/ камион кг/камион
Декоративен блок 200/200/190mm     11 3,84 1056 22 84,48 23 232

 

Производ Изглед Димензии кг/м2 Карактеристики за 1 палета Карактеристики за 1 камион-24 тони
м2/палета кг/палета Број на палети м2/ камион кг/камион
Декоративен блок 400/200/190mm     21 3,84 1008 22 84,48 22 176

Согласно стандардот MKC EN 1338:

  • Апсолутна апсорпција на вода – класа 2 ознака B
  • Отпорност на абење со брусење – класа 4 ознака I
  • Цврстина на смолкнување – Т = 9 Mpa > 3.6 Mpa
  • Сила на кинење на единица должина – F = 425 N/mm’ > 250 N/mm’

Согласно стандардот MKC EN 12390-3-2007:

Цврстина на притисок на цели елементи – 44,3 Mpa > 30 Mpa

Прашај за производот

Наши најдобри дела

Галерија

Индивидуални објекти

Јавни објекти