Контакт

посетете не во било кое време
 • Посетете не

  Канцеларија во Скопје
  ул. Никола Кљусев бр. 13 1000 Скопје, Македонија

  Фабрика во Кавадарци
  Возарци, P.O. Box 166,
  1430 Кавадарци, Македонија

 • Пратете е-мејл

  info@urbaninvest.com.mk

 • Јавете се

  +389 (0)2 3060 014 Скопје

  +389 (0)43 400 565 Кавадарци

  +389 (0)43 400 575