Станбена изградба

Квалитет пред се

Станбена зграда на ул. 9 ти Мај бр. 40 – Буњаковец, Центар

Станбена зграда Комплекс згради МИ-ДА

Проект куќи во населба Бардовци

Станбена зграда на ул. Франц Прешерн – Влае, Карпос – Скопје