Paver

Quality first

Младински парк

Бела конфекција

Комплекс Македонија

Макоил Велес

Мотоцентар

Приватни објекти

Прототип

Хотел Дувет

Хотел Македонија